CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN THI ĐẠT FLYERS CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE QUỐC TẾ KỲ THI NGÀY 19/08/2018

No. Họ Tên E.Name Điểm
1 Nguyễn Hải Yến Nhi Jenny 12
2 Huỳnh Thị Phước Thảo Jenny 13
3 Võ Lê Vi An Lily 13
4 Nguyễn Chí Thành Billy 11
5 Võ Thành Trung David 13
6 Huỳnh Minh Như Rosy 13
7 Trần Minh Đức Donald 11
8 Nguyễn Trần Nhã Khuê Sarah 13
9 Nguyễn Đông Quân Kevin 13
10 Phạm Minh Nhật Harry 13
11 Phan Nguyễn Gia Hân Vicky 10