CHƯƠNG TRÌNH GIAO TIẾP PHẢN XẠ HOA KỲ

FOUNDATION
RESPONSIVE COMMUNICATION 1 Khóa học 16 tuần – 3 buổi / tuần (giáo viên phản xạ)
RESPONSIVE COMMUNICATION 2
Dành cho những học viên chưa biết tiếng Anh hoặc muốn học ôn lại từ đầu.
TRANSITION
RESPONSIVE COMMUNICATION 3 Khóa học 16 tuần – 3 buổi / tuần (giáo viên phản xạ)
RESPONSIVE COMMUNICATION 4 (tương đương TOEIC 400, TOEFL iBT 40)
Dành cho những học viên đã có nền tảng Anh ngữ và muốn giao tiếp
trong các tình huống hàng ngày.
FLUENCY
RESPONSIVE COMMUNICATION 5 Khóa học 16 tuần – 3 buổi / tuần (giáo viên phản xạ)
RESPONSIVE COMMUNICATION 6
Dành cho những học viên muốn học tập và làm việc trong môi trường quốc tế.
PROFICIENCY
RESPONSIVE COMMUNICATION 7 Khóa học 16 tuần – 3 buổi / tuần (giáo viên bản ngữ 1 buổi / tuần)
RESPONSIVE COMMUNICATION 8
Dành cho những học viên đã học xong khóa Fluency. Giao tiếp nâng cao, nói chuẩn như người bản ngữ.