GIỚI THIỆU

Ngày nay, với xu hướng hội nhập và phát triển, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ quốc tế và việc học tiếng Anh đã trở nên rất cần thiết và cấp bách. Sau quá trình nghiên cứu về nhu cầu và phương pháp giảng dạy Anh Ngữ nhằm tìm ra giải pháp hoàn thiện, khắc phục những nhược điểm, mang lại hiệu quả cao nhất cho học viên Việt Nam trong việc học Anh Ngữ, TRƯỜNG ANH NGỮ HOA KỲ đã được thành lập với khẩu hiệu “MỞ LỐI THÀNH CÔNG” để hoàn thiện các kỹ năng Anh Ngữ cho học viên Việt Nam. TRƯỜNG ANH NGỮ HOA KỲ triển khai phương pháp tiên tiến dựa trên những nghiên cứu những đặc điểm tâm lý người Việt, giúp học viên Việt Nam tiếp cận và sử dụng Anh ngữ dễ dàng nhanh chóng, hình thành phản xạ nhanh nhạy trong giao tiếp. Ngoài ra, mỗi bài học được truyền tải dưới hình thức trực quan sinh động, giúp học viên ghi nhớ và sử dụng thành thạo ngay trong lớp.

Đội ngũ giáo viên được đào tạo chuyên nghiệp của TRƯỜNG ANH NGỮ HOA KỲ sẽ
giúp học viên hoàn toàn tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh, mở lối cho những thành công trong học tập, công việc và xã hội.

Hình ảnh