CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN THI ĐẠT STARTERS CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE QUỐC TẾ KỲ THI NGÀY 19/08/2018

No. Họ Tên E.Name Điểm
1 Hà Thủy Tiên Amy 15
2 Đỗ Thị Khánh Ly Amy 15
3 Lê Hoàng Nhật Duy Jerry 15
4 Lâm Minh Nhật Bill 13
5 Bùi Văn Tiệp Jerry 10
6 Nguyễn Hà Như Ngọc Sandy 13
7 Lê Thị Huyền Trang Shizuka 15
8
Đọc thêm ...

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN THI ĐẠT MOVERS CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE QUỐC TẾ KÌ THI NGÀY 19/08/2018

No. Họ Tên E.Name Điểm
1 Trần Ngọc Ánh Dương Suri 15
2 Võ Minh Trâm Selena 14
3 Trần Vũ Minh Mike 13
4 Nguyễn Ngọc Như Ý Anna 12
5 Nguyễn Tuấn Khanh Joe 15
6 Phạm Hoàng Thái Bảo Bobby 14
7 Nguyễn Thành Long Jack 1...
Đọc thêm ...

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN THI ĐẠT FLYERS CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE QUỐC TẾ KỲ THI NGÀY 19/08/2018

No. Họ Tên E.Name Điểm
1 Nguyễn Hải Yến Nhi Jenny 12
2 Huỳnh Thị Phước Thảo Jenny 13
3 Võ Lê Vi An Lily 13
4 Nguyễn Chí Thành Billy 11
5 Võ Thành Trung David 13
6 Huỳnh Minh Như Rosy 13
7 Trần Minh Đức Donald 11
Đọc thêm ...

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN THI ĐẠT KET CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE QUỐC TẾ KỲ THI NGÀY 11/08/2018

No. Họ Tên E.Name Điểm
1 Phan Huỳnh Gia Huy Kevin 124
2 Mã Nguyễn Loan Trâm Julia 138
3 Nguyễn Vũ Thụy Phương Chi Jennifer 124
4 Võ Đạt Đức Kevin 136
5 Hồ Nguyễn Hoàng Kim Kathy 135
6 Trần Phạm Thiên Trân Lisa 137
Đọc thêm ...

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN THI ĐẠT PET(B1) CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE QUỐC TẾ KỲ THI NGÀY 11/08/2018

No. Họ Tên E.Name Điểm
1 Thân Duy Khang Kenneth 145
2 Dương Thiên Ân Tom 151
3 Lê Ngọc Hân Hellen 144
4 Trương Quỳnh Anh Jenny 159
5 Đào Hoàng Nhật Minh Jackson 146
6 Trần Hồng Vy Jessica 145
7 Nguyễn Đặng Hải Tom 1...
Đọc thêm ...