CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN THI ĐẠT KET CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE QUỐC TẾ KỲ THI NGÀY 11/08/2018

No. Họ Tên E.Name Điểm
1 Phan Huỳnh Gia Huy Kevin 124
2 Mã Nguyễn Loan Trâm Julia 138
3 Nguyễn Vũ Thụy Phương Chi Jennifer 124
4 Võ Đạt Đức Kevin 136
5 Hồ Nguyễn Hoàng Kim Kathy 135
6 Trần Phạm Thiên Trân Lisa 137
7 Huỳnh Thị Ngọc Nhung Kate 134
8 Phạm Hữu Huy Henry 130
9 Trần Hoài Phương Uyên Mickey 129
10 Mai Hoàng Hà Hellen 116
11 Nguyễn Hoàng Anh Khôi Tom 135
12 Đoàn Nguyễn Minh Thy Kathy 128
13 Nguyễn Đình Thịnh Jerry 136
14 Trần Hoàng Thủy Tiên Hanah 125
15 Nguyễn Lê Thụy Nhiên Sam 135
16 Phạm Minh Tân Jerry 136
17 Dương Cẩm Quỳnh Selina 131
18 Nguyễn Viết Thành Jerry 137
19 Võ Quỳnh Phương Thảo Kitty 129
20 Lê Thị Thu An Emma 124
21 Trần Gia Hưng David 130
22 Nguyễn Mạnh Cường Johnson 121
23 Nguyễn Ngọc Hân Hara 129