CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN THI ĐẠT MOVERS CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE QUỐC TẾ KÌ THI NGÀY 19/08/2018

No. Họ Tên E.Name Điểm
1 Trần Ngọc Ánh Dương Suri 15
2 Võ Minh Trâm Selena 14
3 Trần Vũ Minh Mike 13
4 Nguyễn Ngọc Như Ý Anna 12
5 Nguyễn Tuấn Khanh Joe 15
6 Phạm Hoàng Thái Bảo Bobby 14
7 Nguyễn Thành Long Jack 15
8 Trần Trúc Lam Linda 14
9 Tô Thị Thảo Trân Anna 14
10 Nguyễn Hoàng Gia Hân LiLy 14
11 Đặng Trâm Anh Judy 14
12 Nguyễn An Khang Jerry 13
13 Nguyễn Ngọc Thảo Vy Sarina 14
14 Nguyễn Quốc Khánh Jerry 15
15 Ngô Quốc Huy Peter 11
16 Nguyễn Hoàng Trâm Anh Merry 14