CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN THI ĐẠT PET(B1) CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE QUỐC TẾ KỲ THI NGÀY 11/08/2018

No. Họ Tên E.Name Điểm
1 Thân Duy Khang Kenneth 145
2 Dương Thiên Ân Tom 151
3 Lê Ngọc Hân Hellen 144
4 Trương Quỳnh Anh Jenny 159
5 Đào Hoàng Nhật Minh Jackson 146
6 Trần Hồng Vy Jessica 145
7 Nguyễn Đặng Hải Tom 141
8 Huỳnh Bảo Như Selena 145
9 Nguyễn Hoàng Anh Khoa Simon 154
10 Phan Huy Cường Michile 141
11 Đặng Viên Như Asha 143
12 Nguyễn Đình Nhân Charlie 140