CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN THI ĐẠT STARTERS CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE QUỐC TẾ KỲ THI NGÀY 19/08/2018

No. Họ Tên E.Name Điểm
1 Hà Thủy Tiên Amy 15
2 Đỗ Thị Khánh Ly Amy 15
3 Lê Hoàng Nhật Duy Jerry 15
4 Lâm Minh Nhật Bill 13
5 Bùi Văn Tiệp Jerry 10
6 Nguyễn Hà Như Ngọc Sandy 13
7 Lê Thị Huyền Trang Shizuka 15
8 Võ Mai Khang Martin 14
9 Phan Ngọc Thảo Nguyên Anna 13
10 Lê Quang Long Brooks 15
11 Nguyễn Quan Khải Kevin 15
12 Nguyễn Đình Nhã Uyên Lami 15
13 Trần Phương Anh Bell 14
14 Nguyễn Lê Khang Jerry 14
15 Trần Thị Tuyết Anh Brooklyn 13